Date : 1/21/2022 Email: info@iked.com.my

logo

Kecemerlangan melalui gandingan strategik

  AKTIVITI SYARIKAT

Antara aktiviti-aktiviti utama yang dijalankan oleh syarikat :

1. Pembangun Perisian Kepintaran Buatan Teknologi Digital Jawi/Arab
2. Pembangun Perisian Aplikasi Kejuruteraan
3. Pembangun Sistem Pengurusan Maklumat (MIS)
4. Pembangun Perisian Multimedia dan Pendidikan Islam
5. Pembangun Persembahan Multimedia (Montaj)Pembangun Website dan Teknologi Internet.
6. Pembangun Sistem Mekatronik (PC- Machine Interfacing System)
7. Perundingcara Computer Networking (Lan)
8. Pembangun VCD & DVD.
9. Aplikasi Mobile Apps
10. Penerbitan Buku

Let's Get Started