Date : 7/28/2021 Email: info@iked.com.my

logo

Kecemerlangan melalui gandingan strategik

  PERKHIDMATAN SYARIKAT

Multimedia & Pendidikan

Antara perisian multimedia yang telah dibangunkan oleh iKED adalah :

iKED telah menghasilkan 3 CD ROM multimedia berunsur Islam iaitu :
1. Al-Azkar 1.0 (Versi Lama As-Sunnah)
2. Panduan Solat (Membangun bersama softrade)
3. CD Insan Kamil Versi Zuriat Soleh

(dengan sokongan pusat-pusat Islam di Kelantan sejak ditubuhkan pada tahun 1998)

iKED juga menghasilkan projek CD-DIDIK 2 - CD UPSR Multimedia antara MIMOS dan Berita Harian di mana ISSB bertindak sebagai pembangun CD.

iKED telah membangunkan Jawi Pro Tutor 1.0 iaitu pengenalan membelajari jawi untuk kanak-kanak pra hingga tahun 6 melalui multimedia interaktif. Perisian ini telah pun dibuat ujian keberkesanan terhadap pelajar yang dipilih seramai 30 pelajar (pra - tahun 3 ) dalam masa 20 jam (10 hari) di Pusat Sumber Negeri Kelantan. Penggunaan perisian Jawi Pro Tutor amat membantu pelajar mempelajari asas jawi iaitu kenal huruf, menulis, mengeja dan membaca.

iKED juga telah menyiapkan beberapa prototype (tender) antaranya :
1. Science Year 3
2. Pendidikan Islam Tahun 1 & 4
3. Pendidikan Islam Tingkatan 1 & 4
4. Bahasa Melayu Tahun 1 & 4
5. CD Pendidikan Islam tahun 1 -> JAPIM

Brunei
1. Pendidikan Islam & Bahasa Arab Tahun 1-6
 

 

Let's Get Started