Date : 7/28/2021 Email: info@iked.com.my

logo

Kecemerlangan melalui gandingan strategik

  PERKHIDMATAN SYARIKAT

Sistem Pengurusan Maklumat, Kepintaran Buatan (AI) & Aplikasi Mobile

Antara sistem pengurusan maklumat yang telah dibangunkan oleh iKED adalah :

eFAMSS - Sistem Pengurusan Kewangan & Perakaunan Sekolah Berelektronik.
e-PAUUB - Program Analisis Ujian Berpusat Berkala Elektronik
Sistem Pengurusan Sekolah (SMS Pro Versi 2.0)
"E-Jentera" kepada Syarikat Industri Kecil (SMIs).
Sistem "E-Manufacturing"
Sistem maklumat dan pengurusan pondok di bawah projek epondok
Membangun Sistem Pengurusan Maklumat untuk Akar Korporat Sdn. Bhd
PERISIAN KEPINTARAN BUATAN (A.I)

Antara perisian kepintaran buatan yang telah dibangunkan oleh iKED adalah :

Membangunkan Jawi Pro Skrabel 1.0

Membangunkan English Pro Skrabel 2.0
 

SISTEM MEKATRONIK

Antara sistem mekatronik yang telah dibangunkan oleh iKED adalah :

iKED telah membangunkan satu sistem mekatronik 'Treadmill Analyzer' untuk USM. Projek ini dibangunkan dengan menggunakan perisian Visual C++. Projek ini mengandungi 2 komponen utama :
1. Sistem antaramuka mesin Treadmill dengan komputer
2. Perisian maklumat data secara terus (Online) untuk ujian dan pemerhatian tahap kesihatan para atlit.

Let's Get Started