Date : 1/21/2022 Email: info@iked.com.my

logo

Kecemerlangan melalui gandingan strategik

  KLIEN SYARIKAT

Antara klien syarikat :

1. MIMOS
2. Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP)
3. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
4. Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral (Kementerian Pendidikan Malaysia)
5. Kota Bharu Medical Centre (KBMC)
6. Mimos Internet Service Sdn Bhd (JARING)
7. OICNetwork Sdn. Bhd.
8. Persatuan Pencipta Tulisan Jawi Malaysia (PENJAWIM)
9. Pusat Pembangunan Pondok Berhad (PPPB)
10. Yayasan Pembangunan Usahawan Kelantan
11. Dewan Perniagaan Melayu Negeri Kelantan.
12. Universiti Sains Malaysia.
13. Berita Harian
14. Kota Bharu Medical Center

Let's Get Started